اداره کل گمرک کردستان

 

تشکیلات گمركی در ایران سابقه دیـریـنه دارد. در زمان اشكانیان سازمان منظم گمركی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌كردند.
gomrok1.jpgدر زمان ساسانیان حقوق گمركی به میزان یك دهم ارزش یا از مقدار  واردات دریافت می‌شده است.‏ با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. گمرک سنندج از گمرکات قدیمی منطقه کردستان محسوب می شود. قدمت گمرک مزبور حدود 100 سال می رسد.
 
about-gomrok.gif 


icd.jpg zanz.jpg ghadim.jpg
 

 پیوندهای مرتبط

 
 
 
 

 سامانه نظام پيشنهادها

 
suggestion-box.jpg این اداره کل آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طریق سامانه الکترونیکی اختصاصی نظام پیشنهادات گمرکات کردستان می باشد.
 

 نظرسنجی الکترونیکی

 
survey_icond.jpg
از کاربران محترم تقاضا می‌شود در راستای ارتقای سطح آگاهی مخاطبان از مسائل و موضوعات گمرکی در نظرسنجی این اداره کل شرکت فرمایند.
 

 آمار بازدید

 

تعداد بازدیدها: